فعالیتهای عمرانی:
 مشاور عمراني و مشاور  اجرائي ، فرمانداري شهرستان شهريار
 شهردار شهرهاي رباط كريم ، نظرآباد ، بومهن و ملارد
 مدير طرح ساماندهي كرج ( بهسازي بافت هاي فرسوده شهري )
 مشاور عمرانی فرماندار کرج
 عضوموظف هیأت مدیره ومعاون اجرایی شرکت خانه سازی ایران متعلق به سازمان تأمین اجتماعی
مهندس محمودی در طول تصدی معاونت اجرایی و عضو هیأت مدیره شرکت خانه سازی ایران در احداث ، راه اندازی و توسعه طرحهای بسیاری منجمله احداث بیمارستان امام رضا(ع) در قم، احداث بیمارستان 32 تختخوابه عسلویه، توسعه بیمارستان حکیم جرجانی گرگان، احداث بیمارستان 100 تخت ماهشهر، ساخت درمانگاه آزادی و شعبه 17 تأمین اجتماعی تهران و بسیاری از طرحهای دیگر متعلق به سازمان تأمین اجتماعی حضور پر رنگ و مؤثری داشته اند.


بازدید از پروژه های عمرانی سازمان تأمین اجتماعی
دکتر علی ربیعی(وزیرکار رفاه و تأمین اجتماعی)،
دکتر محسن نوربخش(مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی)،
مهندس محمد محمودی(عضو هیأت مدیره و معاون شرکت خانه سازی


افتتاح درمانگاه آزادی و شعبه 17 تأمین اجتماعی تهران
دکتر محسن نوربخش(مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی)،
مهندس محمد محمودی(عضو هیأت مدیره و معاون شرکت خانه سازی